Fra d. 7. juni 2018 kan man opleve 13 samtidskunstnere gå i kødet på multikunstneren Richard Winther. Som Winthers værk er udstillingen en vild blanding af maleri, skulptur, vilde kroppe og farveeksplosioner.

13 kunstnere er gået i dialog med multikunstneren Richard Winthers spraglede kunstprojekt i en udstilling med nye værker. Richard Winther (1926-2007) fortærede nærmest selv andre kunstneres værker og lod sig inspirere og gik i dialog med store mestre som Leonardo Da Vinci, Dürer, Goya, Picasso og mange flere. De sidste 14 år af hans liv blev hans hus i Vindeby på Lolland centrum for kunstnerens idéer. Bl.a. udsmykkede Winther over foråret og forsommeren 1995 huset med 55 malerier som dækker 71 km2. I denne udstilling har 13 samtidskunstnere lavet deres egne værker til Richard Winthers hus baseret på deres egne oplevelser med kunstneren og hans værker. Udstillingen er derfor ikke kun en Richard Winther udstilling, men altså en udstilling inspireret af hans metoder og virke som kunstner. Kunstnerne er inviteret til at begære, at stjæle og fortære og dermed sætte nye værker i verden som gennem deres nye blikke på kunstnerens liv og værker frisætter nye energier og perspektiver på Winthers kunstnerrolle, hans praksis, blik og hans værker.

De 13 kunstnere er alle født imellem 1972 og 1982 og er udvalgt pga. af deres nære slægtskab med Winther. Enten i kraft af de medier og materialer de anvender eller i deres valg af motiver. Kunstnerne er blevet inviteret til at stjæle fra- og spejle deres egne værker i Winthers. For Winthers egen kunst åd nemlig af hele kunsthistorien. Nu returnerer de deltagende kunstnere den gestus på Winthers egne værker. Udstillingen vil rumme både maleri, skulptur, fotografiske værker og installation. For at synliggøre koblingen vil der indgå et udvalg af Winthers værker på Kastrupgårdsamlingen. 
 De mange forskellige kunstneres nye blikke på Richard Winther re-aktualiserer hans temaer: Farvens vildskaber og maleriets processer, Bevægelsen imellem figuration og abstraktion, Genbrugsmaterialitet og materialitetens vildtvoksende egenværdi og kunstnerens performative indskrivning i værket. 

Udstillingen er kurateret af de deltagende kunstnere Camilla Thorup, Anne Torpe, Lars Tygesen og Birgitte Støvring. Under deres studietid på Kunstakademiet i 2007 havde de en fælles interesse for Winther. Det er denne interesse som nu får et hjem i denne udstilling. 

Deltagende Kunstnere:
Peter Linde Busk, Mette Colberg, Christian Finne, Gudrun Hasle, Kaspar Oppen Samuelsen, Jeanette Hillig, Claus Hugo Nielsen, Morten Schelde, Rikke Benborg, Birgitte Støvring, Camilla Thorup, Anne Torpe, Lars Tygesen.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Grosserer L.F. Foghts Fond samt Louis-Hansen Fond