Konstfacks examensutställning.

Mette Colberg, Terese William Waenerlund, Matilda Kästel och Hanne Mago Wiklund från Masterprogrammet på Konstfacks Keramik & Glas visar sina examensarbeten. Trots de skilda uttrycken förenas de i sitt intresse för materialet, där sociala och kulturella frågeställningar behandlas, transformeras och gestaltas.
Med stor bredd vad gäller både intresseområden och kunskap, i kombination med konsthantverkets historia och unika, rörliga position skapas ett utmärkt läge för ifrågasättande. Inte bara av den egna praktiken, utan även frågor om materiell kultur genom tillämpning inom olika områden i samhället. Med utställningen ”Making Matter” visas en ny generations tolkning av det samtida konsthantverket, samt ges tillfälle för dialog kring ämnet.