Mapping Denmark II 
De fem kunstnere i Luftkraft Glasstudie arbejder sædvanligvis uafhængigt af hinanden, og har derfor valgt at tage afsæt i den mest åbenlyse fællesnævner nemlig værkstedet i sig selv; dets historie og fysiske såvel som mentale parametre, der er bestemmende faktorer i deres arbejdsprocesser.
Glasset som materiale har dikteret det kollektive ejerskab, fællesskab og den konkrete fysiske udformning af værkstedet, samtidig med, at materialet i sig selv har sat sine spor. Stine Diness arbejder med gentagen slitage, rørenes utætheder og støvets ophobning. Sally Xenia Christensen arbejder i krydsfeltet mellem det håndlavede og det digitale og har lavet portrætter af værkstedets medlemmer i form af lydbølger. Mette Colberg har ligeledes arbejdet med portrætter af medlemmerne på fragmenteret vis set gennem håndlavede kamerafiltre. Stine Bidstrup deltager med en psykologfaglig analyse af lokaliteterne på Islands Brygge og en glasmodel, der viser fortællinger opstået i analysen. Pernille Braun skildrer de faste rammer og de flydende tilstande der findes mellem plantegning og mennesker. 
Siden 1995 har adressen på Islands Brygge huset en lang række forskellige glaskunstnere, der i værkstedsfællesskabet har fundet et kreativt og frugtbart miljø som afsæt for deres individuelle arbejde.
Gennem 25 år har Kigkurren 6, stuen, i København været hjemsted for skiftende grupperinger af nogle af de mest markante danske glasudøvere. De senere år har adressen på Islands Brygge huset det kunstneriske værkstedsfællesskab Luftkraft, som netop nu består af fem markante yngre glaskunstnere – Stine Bidstrup, Pernille Braun, Mette Colberg, Stine Diness og Sally Xenia Christensen. Med udstillingen Luftkraft præsenterer vi de fem kunstnere i en samlet visning, der samtidig sætter fokus på værkstedsfællesskabet.
Værksted med traditioner
De første, der flyttede ind i værkstedet på Islands Brygge var Helle Helsinghoff, Sia Mai, Christa Marple, Jeanne Roager og Johanne Visby, som i 1995 startede glasværkstedet Fragile på adressen. Senere var den hjemsted for Celsius – et fællesskab mellem Sia Mai, Charlotte Hargreave og Karin Mørch. Og adskillige glasudøvere har siden haft deres gang i værkstedet, som i begyndelsen var indrettet med ovne til varmt glas, men i dag udelukkende råder over er faciliteter til kold bearbejdning – slibning og sandblæsning – samt fusing- og støbeovne samt lokaler til individuel atelierplads.
Adressen har mirakuløst undsluppet den gennemgribende renovering og medfølgende indretning til kontorfællesskaber og lejligheder, der kendetegner de omkringliggende bygninger. Derfor må man stadig ”rode” med materialer og arbejde med processer, der sviner og larmer i de rå værkstedsrum.
Fem stærke stemmer i dansk glas
De nuværende medlemmer af Luftkraft Glasstudie tilhører alle den yngre generation af glasudøvere, som bevæger sig frit mellem kunsthåndværk, design og kunstnerisk praksis. Alle fem har gjort sig bemærket i dansk glassammenhæng og flere har allerede opnået international anerkendelse på udstillinger udenfor landet. De arbejder individuelt med egne værker, designs og udstillingsprojekter, men er fælles om værkstedets faciliteter og udnytter herved både de økonomiske såvel som de kreative fordele, fællesskabet indbyder til.
I dag deler fem markante yngre glaskunstnere og formgivere lokalerne under navnet Luftkraft Glasstudie. De fem nuværende medlemmer er Stine Bidstrup, Pernille Braun, Stine Diness, Mette Colberg og Sally Xenia Christensen.
Stine Bidstrup (f. 1982) har tidligere været præsenterer på Glasmuseet bl.a. i Study-udstillingen ”Studies in Search of Order and Chaos” 2011-12. Her forfulgte hun sin interesse for optiske fænomener i en serie forskelligartede værker, der omfattede såvel glas som video. Hendes arbejde har ofte en stærk konceptuel kerne, hvad enten værkerne er af glas og har objektkarakter eller tager anden form.
Stine Bidstrup er uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi Skolen for Design Bornholm, 2001-2004, Danmarks Designskole og Rhode Island School of Design, USA (2004-2006). Hun er repræsenteret i Glasmuseets samling og på Hempel Glasmuseum.
Mette Colberg (f. 1981) er også optaget af glassets optiske kvaliteter og transparens. Bl.a. har hun gennem en årrække på forskellige måder kredset om linsen som et filter hvorigennem verden betragtes og forstås. Hun fremstiller selv linser eller ”filtre af glas”, som hun fotograferer igennem. 
Mette Colberg er uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi Skolen for Design Bornholm, 2005-2008, og Konstfack University College of Arts, Crafts & Design, Stockholm, Sverige (2011-2013).
Pernille Braun (f. 1978) arbejder ligeledes i krydsfeltet mellem objekt og koncept. Hun har en stærk sans for materialet, dets overflader og dets masse - fx objektets og materialets grundlæggende forhold til tyngdekraften, der er et bærende element i hendes vægbaserede værker. 
Pernille Braun er uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi Skolen for Design Bornholm i 2004 og Royal College of Art, London-UK (2006-08). Hun er bl.a. repræsenteret i samlinger på Victoria & Albert Museum, London, UK, Bornholms Kunstmuseum og Designmuseum Danmark.
Stine Diness (f. 1976) bevæger sig frit mellem funktionelt design og kunstneriske objekter og projekter. Hun betragter sig selv som ”visuel kunstner” og benytter glas som et kunstnerisk medie til at undersøge materialets unikke kvaliteter; først og fremmest glassets evne til at fange og fastfryse bevægelse. I Glasmuseets udstilling DG15 var hun repræsenteret med en gruppe blæste loftslamper med titlen ”Cloud”. Skyen var også hovedtemaet i ét af hendes tidligere værker, installationen ”Falling Water”, skabt sammen med Martin Thaulow.
Stine Diness er uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi Skolen for Design Bornholm, 2005-2008.
Sally Xenia Christensen (f. 1975) arbejder med design og produktudvikling samt unikaværker. I sit arbejde med glasset udfordrer hun materialet og den traditionelle opfattelse af glas. I 2014 modtog hun kunsthåndværkerprisen ”Håndfuglen for årets bedste nye produkt for en række mælkehvide drikkeglas fra serien ”Hybrid”, som kombinerer digital teknologi med traditionelle fremstillingsteknikker.
Sally Xenia Christensen er uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi Skolen for Design Bornholm og Danmarks Designskole København, 2008-2012, og har også en Bachelor i 3D glasdesign fra UCA University for the Creative Arts, Farnham, UK.
www.kunsten.nu